Suzuki SV 650 S  99-02
Suzuki SV 650 S  03-
Suzuki SV 650  2016-
Suzuki SV 650 X  2018-
Suzuki SV 1000  03-
Suzuki TL 1000 S
 
Suzuki GSX-R 750  88-89
Suzuki GSX-R 750  90-91
Suzuki GSX-R 750  00-03
 
Suzuki GSX-R 1100  86-88
Suzuki GSX-R 1100  89-92
 
Suzuki GSF 650  05-06
Suzuki GSF 650  07-
Suzuki GSX 650 F  08-
 
Suzuki GSF 1200  96-00
Suzuki GSF 1200  01-06
Suzuki GSF 1200  06-07
Suzuki GSF 1250  07-
 
Suzuki GSX-R 750 W  92-95
 
Suzuki GSX-R 600  97-00
Suzuki GSX-R 750  96-99
 
Suzuki GSX-R 600 / 750  04-05
Suzuki GSX-R 600 / 750  06-07
Suzuki GSX-R 600 / 750  08-2010
Suzuki GSX-R 750 2011-
 
Suzuki GSR 750  2011-
Suzuki GSX-S 750  2017-
 
Suzuki GSX-R 1000  01-02
Suzuki GSX-R 1000  03-04
Suzuki GSX-R 1000  05-06
Suzuki GSX-R 1000  07-08
Suzuki GSX-R 1000  09-11
Suzuki GSX-S 1000   2015-
Suzuki  GSX-R 1000  2017-
Suzuki GSX-R 1100 W  93-95
 
Suzuki GSX 1300 Hayabusa  99-07
Suzuki GSX 1300 Hayabusa  08-
 
Suzuki V-Strom 1000  2014-
 
Suzuki B-King 07-